Dịch vụ VIETTEL SECURE VIRTUAL PERIMETER VCS – SVP

SVP là giải pháp cho phép người dùng sử dụng các ứng dụng CNTT nội bộ của doanh nghiệp từ ngoài internet trong khi vẫn đảm bảo an toàn thông tin. SVP thực thi giao thức Software-Defined Perimeter (SDP) đóng vai trò như một hàng rào mềm, cô lập các ứng dụng này và cho phép thiết lập các chính sách truy cập linh hoạt

Đăng ký
TÍNH NĂNG CỦA DỊCH VỤ VIETTEL SECURE VIRTUAL PERIMETER VCS – SVP

TÍNH NĂNG CỦA DỊCH VỤ VIETTEL SECURE VIRTUAL PERIMETER VCS – SVP

  • Bảo mật đường truyền
  • Kiểm soát truy cập
  • Đánh giá độ tin cậy
  • Xác thực đa nhân tố
  • HTTP Proxy
  • Bảo vệ dữ liệu
  • Quản lý chính sách thiết bị
  • Agent đa nền tảng

LỢI ÍCH CỦA DỊCH VỤ VIETTEL SECURE VIRTUAL PERIMETER VCS – SVP

man-0

Có đầy đủ tính năng cần thiết, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong việc kết nối và làm việc từ xa
trung-ke-2

Quản lý chính sách cho các thiết bị người dùng cuối khi truy cập vào hệ thống Module bảo vệ dữ liệu, chống lộ lọt dữ liệu khi kết nối từ mạng internet
dms-one-2

Các thành phần có thể được triển khai độc lập, có thể mở rộng khi cần thiết
cap-quang-ftth-4

Quản lý chính sách truy cập linh hoạt, mềm dẻo
leased-line-internet-5

Công nghệ lưu trữ mới. Cơ chế dự phòng tối ưu đảm bảo lưu trữ an toàn
leased-line-internet-1

Hỗ trợ 24/7, giúp các doanh nghiệp vận hành hệ thống liên tục

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP

SVP Controller: Là nơi phân quyền truy cập tập trung

SVP Gateway: Có chức năng tạo proxy kết nối từ Agent client đến các máy chủ ứng dụng SVP

Application: Là thành phần client, được cài đặt dưới thiết bị người dùng cuối, có nhiệm vụ tạo proxy kết nối từ các ứng dụng client đến server gateway

Liên hệ nhân viên tư vấn

Tiêu đề là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Họ và Tên là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Địa chỉ Email là bắt buộc!

Điện thoại là bắt buộc!

Điện thoại không đúng định dạng!

Nội dung là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 500

Thông báo

Liên hệ nhân viên