Dịch vụ MẠNG RIÊNG ẢO

Đăng ký

DỊCH VỤ MẠNG RIÊNG ẢO VIETTEL OFFICEWAN VPNL3 VÀ METROWAN VPNL2

Officewan là dịch vụ cung cấp mạng riêng ảo (VPN: Virtual private network
Layer 3) với mục đích truyền dữ liệu cho doanh nghiệp có nhiều chi nhánh trụ sở trên toàn quốc dựa trên hạ tầng MPLS/VPN (Multi-Protocol Label Switching/Virtual Private Network) của Viettel

MPLS (Multi Protocol Label Switching) là một kỹ thuật forwarding dùng để forward traffic qua mạng dựa trên nhãn được gán vào traffic, tận dụng ưu điểm của định tuyến IP cho phép nâng cao khả năng chuyển gói qua mạng, tăng cường hoạt động hiệu quả của mạng. Đồng thời hỗ trợ các tính năng QoS ( Quality of Service), CoS (Class of Service) cho các dịch vụ yêu cầu chất lượng khác nhau như: voice, date, Video…

Lợi ích

mang-rieng-ao-1

Tiết kiệm chi phí

Doanh nghiệp không tốn chi phí nhân sự vận hành quản trị mạng nội bộ của doanh nghiệp

mang-rieng-ao-2

Triển khai nhanh chóng

Doanh nghiệp không mất nhiều thời gian để triển khai dịch vụ, đáp ứng các yêu cầu kịp thời

Đặc điểm dịch vụ

mang-rieng-ao-3

Viettel tham gia vào quá trình định tuyến IP của các điểm kết nối trong mô hình mạng của khách hàng
mang-rieng-ao-4

Mạng của Viettel sẽ trở thành một thiết bị Router ảo và dùng riêng đối với khách hàng
mang-rieng-ao-5

Linh hoạt: Dễ dàng mở rộng mô hình tăng thêm điểm kết nối, tăng băng thông, tăng tốc độ trong thời gian sử dụng mà không phải thay đổi mô hình hay kiến trúc mạng
mang-rieng-ao-6

Bảo mật cao: Kết nối giữa các điểm đã được mã hóa, gán nhãn và thiết lập đường hầm(tunnel) riêng trên hệ thống mạng lõi của Viettel.

DỊCH VỤ MẠNG RIÊNG ẢO VPNL2(METROWAN)

mang-rieng-ao-7

Giới thiệu

Metro wan là dịch vụ cung cấp mạng riêng ảo (VPN: Virtual private network layer 2) với mục đích truyền dữ liệu cho doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, trụ sở trên toàn quốc gia dựa trên hạ tầng MPLS/VPN( Multi- Protocol Label Switching / Virtual Private Network) của Viettel

mang-rieng-ao-7

Lợi ích

Giải pháp giúp doanh nghiệp hoàn toàn chủ động trong việc quy hoạch kết nối nội bộ, trong thời gian linh hoạt, không phải thông qua nhà cung cấp

Đặc điểm dịch vụ

leased-line-internet-6

Mạng của Viettel sẽ trở thành 1 thiết bị Switch ảo dùng riêng đối với khách hàng
leased-line-internet-5

Các điểm kết nối của khách hàng sẽ thông lớp 2 với nhau tương đương với việc cắm chung vào 1 thiết bị Switch ảo
leased-line-internet-4

Thông tin an toàn được bảo mật vì thiết bị Switch ảo này được cấu hình để dùng riêng và độc lập với các khách hàng khác

Chi tiết liên hệ

Tầng 19, Toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Hotline: 08 68 68 1600

Email: [email protected]

Liên hệ nhân viên tư vấn

Tiêu đề là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Họ và Tên là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Địa chỉ Email là bắt buộc!

Điện thoại là bắt buộc!

Điện thoại không đúng định dạng!

Nội dung là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 500

Thông báo

Liên hệ nhân viên