Dịch vụ rà soát và gỡ bỏ mã độc MALWARE CLEANUP

Dịch vụ Rà soát và Gỡ bỏ mã độc của Công ty An ninh mạng Viettel là dịch vụ giúp các tổ chức, doanh nghiệp làm sạch các máy chủ, máy trạm từ phần mềm độc hại, các cuộc tấn công có chủ đích

Đăng ký
DỊCH VỤ RÀ SOÁT, GỠ BỎ MÃ ĐỘC

DỊCH VỤ RÀ SOÁT, GỠ BỎ MÃ ĐỘC

Dịch vụ bao gồm 2 thành phần chính: Rà soát, gỡ bỏ phần mềm độc hại (mã độc thông thường, mã độc tấn công có chủ đích (APT), rootkit, mã độc mức firmware) và Theo dõi, phân tích hệ thống và đưa ra khuyến nghị cho khách hàng

Quá trình gỡ bỏ mã độc được thực hiện sử dụng các công cụ được xây dựng chủ yếu bởi Công ty An ninh mạng Viettel và một số công cụ sẵn có của Microsoft hoặc cộng đồng nguồn mở. Các công việc dọn dẹp (kiểm tra, gỡ bỏ phần mềm độc hại, đăng nhập truy xuất) hoàn toàn phù hợp với quá trình chuẩn, mà không làm gián đoạn hệ thống

QUY TRÌNH THỰC HIỆN RÀ SOÁT VÀ GỠ BỎ MÃ ĐỘC

man-0

BƯỚC 1

Gửi yêu cầu thực hiện dịch vụ và tiếp nhận yêu cầu
trung-ke-2

BƯỚC 2

Lên kế hoạch thực hiện và khảo sát
dms-one-2

BƯỚC 3

Giám sát các bất thường trên vùng mạng yêu cầu
cap-quang-ftth-4

BƯỚC 4

Cô lập, rà soát cho các hệ thống quan trọng
leased-line-internet-5

BƯỚC 5

Rà soát, phát hiện các đối tượng nhiễm mã độc
leased-line-internet-1

BƯỚC 6

Thực hiện quá trình gỡ bỏ mã độc
man-1

BƯỚC 7

Xác nhận lại trạng thái của hệ thống
leased-line-internet-3

BƯỚC 8

Xây dựng báo cáo, hồ sơ kết quả thực hiện

Liên hệ nhân viên tư vấn

Tiêu đề là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Họ và Tên là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Địa chỉ Email là bắt buộc!

Điện thoại là bắt buộc!

Điện thoại không đúng định dạng!

Nội dung là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 500

Thông báo

Liên hệ nhân viên