Dịch vụ kiểm tra đánh giá an toàn thông tin mạng PENETRATION TESTING

Dịch vụ Kiểm tra và Đánh giá ATTT (Penetration Testing), hay còn gọi ngắn gọn là Pentest, là hình thức kiểm tra hệ thống CNTT của khách hàng có thể bị tấn công hay không, bằng cách đóng vai tin tặc và giả lập các vụ tấn công thử nghiệm váo hệ thống của khách hàng

Đăng ký
TÍNH NĂNG CỦA DỊCH VỤ PENETRATION TESING

TÍNH NĂNG CỦA DỊCH VỤ PENETRATION TESING

Quản lý xác thực: Tránh các lỗ hổng gây mất tài khoản

Quản lý phiên đăng nhập: Tránh lỗ các hổng chiếm quyền đăng nhập

Phân quyền: Tránh các lỗ hổng cho phép thực hiện chức năng không đúng quyền

Tương tác với back-end: Tránh lỗ hổng gây thất thoát dữ liệu

Kiểm soát dữ liệu đầu vào: Đảm bảo ATTT cho các dữ liệu được đưa lên máy chủ

Kiểm soát dữ liệu đầu ra: Đảm bảo ATTT cho người dùng

Kiểm soát lỗ hổng 1-day của các thư viện, framework

MỤC TIÊU CỦA DỊCH VỤ PENETRATION TESTING

man-0

Đưa ra những khuyến nghị và phương pháp khắc phục cho các điểm yếu tìm ra trong quá trình pentest
trung-ke-2

Toàn bộ dữ liệu giám sát được lưu trên hệ thống TTDL đạt chuẩn quốc tế của Viettel IDC, đảm bảo an toàn, bảo mật
dms-one-2

Kiểm tra, đánh giá nhận thức của người dùng khi xảy ra tấn công mạng vào tổ chức.
cap-quang-ftth-4

Kiểm tra các chính sách ATTT của tổ chức
leased-line-internet-5

Xác định các điểm yếu bảo mật trong hệ thống
leased-line-internet-1

Hỗ trợ 24/7, giúp các doanh nghiệp vận hành hệ thống liên tục

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ PENETRATION TESING

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ PENETRATION TESING

Bước 1: Khách hàng gửi yêu cầu đánh giá

Bước 2: Viettel gửi lại kế hoạch đánh giá

Bước 3: Khách hàng chuẩn bị môi trường đánh giá.

Bước 4: Viettel thực hiện đánh giá

Bước 4: Viettel thực hiện đánh giá

Bước 5: Viettel gửi kết quả đánh giá và hướng dẫn khắc phục các
lỗ hổng phát hiện được

Bước 7: Khách hàng thực hiện khắc phục theo hướng dẫn và gửi
yêu cầu đánh giá lại

Liên hệ nhân viên tư vấn

Tiêu đề là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Họ và Tên là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Địa chỉ Email là bắt buộc!

Điện thoại là bắt buộc!

Điện thoại không đúng định dạng!

Nội dung là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 500

Thông báo

Liên hệ nhân viên