DỊCH VỤ M2M VIETTEL

DỊCH VỤ M2M VIETTEL

Dịch vụ data M2M Viettel: Là dịch vụ trong đó khách hàng sử dụng sim data Viettel để truyền tải dữ liệu về máy chủ, trung tâm dữ liệu phục vụ vận hành, quản lý và khai thác.

Đăng ký

LỢI ÍCH CỦA M2M VIETTEL

icon21

Vùng phủ sóng rộng đáp ứng cho các thiết bị di chuyển, lắp đặt ở vùng sâu vùng xa
icon-cks-wifi

Truy cập mạng với lưu lượng và tốc độ theo yêu cầu của thiết bị, nhu cầu của Doanh nghiệp.
icon-cks

Đáp ứng định tuyến truy cập các đích, truy cập mạng nội bộ tùy theo yêu cầu của Doanh nghiệp

Liên hệ nhân viên tư vấn

Tiêu đề là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Họ và Tên là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Địa chỉ Email là bắt buộc!

Điện thoại là bắt buộc!

Điện thoại không đúng định dạng!

Nội dung là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 500

Thông báo

Liên hệ nhân viên