Giải pháp Chấm ảnh trưng bày tự động AI TESSEL

Giải pháp AI Tessel sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và thị giác máy tính
(Computer Vision) áp dụng trong lĩnh vực bán lẻ và quản lý hàng tồn kho.


Mục tiêu chính của giải pháp là tự động nhận diện và phân loại các sản phẩm trên
kệ ở các cửa hàng một cách chính xác và nhanh chóng. Ứng dụng trong các chương
trình trưng bày, các mục đích kiểm kê sản phẩm theo quy tắc khai báo.

Đăng ký

Công nghệ sử dụng

cyber-security-1

IMAGE PROCESSING

flexibility-1

MACHINE LEARNING

digital-contract-1

DEEP LEARNING

network-1

COMPUTER VISION

AI TESSEL

AI TESSEL

Với những khó khăn trên, trong hỗ trợ chấm trưng bày tự động với các chương trình của ngành hàng bán lẻ, AI Tessel ra đời nhằm:

  • Tối ưu nguồn lực, tiết kiệm chi phí
  • Tăng tính minh bạch
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí
  • Khả năng thích ứng nhanh với các môi trường nâng cao

Chi tiết giải pháp AI TESSEL

sync-1

PRODUCT COUNTING

Nhận diện sản phẩm với các hình dạng khác nhau.
reputation-1

ANTI SPOOFING

Phát hiện gian lận trong chụp ảnh. Phát hiện ảnh thật và ảnh giả
kyc-1

RIVAL DETECTION

Nhận biết và cảnh báo về phân bổ của sản phẩm đối thủ.
network-1

PRODUCT VISUALIZATION

Trực quan hóa sản phẩm lên ma trận màu sắc theo tầng kệ.
healthcare-1

SHELF DETECTION & SHELF ARRANGEMENT

Nhận diện kệ/ tủ/ bảng hiệu, băng rôn đặc trưng của nhãn hàng.
cyber-security-1

OTHERS

Quality control: Kiểm soát chất lượng ảnh chụp Product Shortage: Nhận biết độ thiếu hụt trưng bày Rule Checking: Kiểm tra trưng bày theo điều kiện.

Quy trình huấn luyện Tessel AI

 

Liên hệ nhân viên tư vấn

Tiêu đề là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Họ và Tên là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Địa chỉ Email là bắt buộc!

Điện thoại là bắt buộc!

Điện thoại không đúng định dạng!

Nội dung là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 500

Thông báo

Liên hệ nhân viên