Giải thưởng quốc tế

GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ

GIẢI THƯỞNG KINH DOANH QUỐC TẾ - STEVIE AWARDS 2019

GIẢI BẠC

Ứng dụng ViettelPost. Hạng mục
"Business/Government"

GIẢI ĐỒNG

ViettelPay. Hạng mục
“Financial Services”

GIẢI THƯỞNG - TELECOM ASIA AWARDS 2019

GIẢI VÀNG

Trung tâm Giám sát điều hành đô
thị thông minh Thừa Thiên Huế. Hạng mục
"Most Innovative Smart Cities Project"

GIẢI THƯỞNG

Sản phẩm ViettelPay. Hạng mục
"Most Innovative Mobile Payment Service"

GIẢI THƯỞNG CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG - ASIA PACIFIC AWARDS 2018

GIẢI VÀNG

Sản phẩm Viettel 360. Hạng mục
"Innovation in Life, Learning and Work place"

GIẢI BẠC

Sản phẩm Campaign Management. Hạng mục
"Innovation in Customer Service Management in Telecom"

GIẢI THƯỞNG CNTT THẾ GIỚI - IT WORLD AWARDS 2018

GIẢI VÀNG

Sản phẩm tham dự Global
Business Operation Center
(GBOC) Version 2018. Hạng mục
"IT Services"

GIẢI BẠC

Sản phẩm Viettel Business
Intelligence vBI. Hạng mục
"New Products and Services"

GIẢI BẠC

Sản phẩm Viettel Campain
Manangement System 2018. Hạng mục
"New Products and Services"

GIẢI THƯỞNG KINH DOANH QUỐC TẾ - STEVIE AWARDS 2017

GIẢI BẠC

Hệ thống an toàn thông tin trên
mạng (TAD và Mobisec). Hạng mục
”Best Telecommunication Product of the Year
for Telecommunication Secure Solution"

GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THẾ GIỚI - IT WORLD AWARDS 2017

GIẢI VÀNG

Hệ sinh thái y tế cơ sở. Hạng mục

“IT Products and
Services for Healthcare”

GIẢI BẠC

Hệ thống Kho dữ liệu tri thức khách hàng (Customer Insight).
Hạng mục

“Innovations in IT”

GIẢI BẠC

Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia. Hạng mục

"IT Products and Services for Healthcare"

GIẢI BẠC

Hệ thống Tính cước thời gian thực vOCS 3.0. Hạng mục

"Most Innovative IT Service"

GIẢI ĐỒNG

Giải pháp an ninh mạng (gồm Viettel Mobile Security và hệ thống phát hiện bất thường mạng viễn thông TAD). Hạng mục"Innovations in IT"

GIẢI THƯỞNG CNTT - VIỄN THÔNG ASEAN - ASEAN ICT AWARDS 2016

GIẢI ĐỒNG

Sản phẩm Kho dữ liệu tri thức
khách hàng Customer Insights. Hạng mục
”Research and Development“

GIẢI THƯỞNG CNTT THẾ GIỚI - IT WORLD AWARDS 2016

GIẢI VÀNG

Ứng dụng chuyển tiền
BankPlus. Hạng mục
"Best Financial Service in
the Asia-Pacific region"

GIẢI ĐỒNG

Giải pháp tính cước và chăm sóc
khách hàng 2.0 (BCCS 2.0). Hạng mục
”Best Telecommunication Product/
Service of the Year”

GIẢI ĐỒNG

Hệ thống chặn tin nhắn rác
Anti-spam (Anti-spam SMS). Hạng mục
”Best Telecommunication Product/
Service of the Year"

Scroll to Top
Nhắn Zalo
Nhắn Zalo
Nhận ưu đãi
08 6868 1600