m2m-1-min

Dịch vụ SIM Dcom VIETTEL

Dịch vụ Dcom Viettel: Là dịch vụ truy cập internet có tính cơ động với tốc độ cao.

Đặc điểm của SIM Dcom viettel

Trang bị cho kênh bán hàng, kênh phân phối truy cập vào hệ thống quản lý bán hàng của doanh nghiệp.

Trang bị cho cán bộ nhân viên truy cập mạng trong trường hợp cần lưu động hoặc không có hạ tầng mạng cố định.

Sử dụng để phát wifi cho cán bộ nhân viên, cho khách hàng sử dụng, cho xe khách,...

Lợi ích của SIM Dcom

Có vùng phủ sóng rộng nhất đáp ứng đặc thù di chuyển của cán bộ nhân viên

Đáp ứng định tuyến truy cập theo các đích, truy cập mạng nội bộ tùy theo yêu cầu của Doanh nghiệp.

Sử dụng tốc độ mạng cao. Tăng hiệu quả bán hàng, tối ưu chi phí cho doanh nghiệp

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SIM DCOM viettel

GÓI DC0

Cước vượt lưu lượng: 9.76đ/50KB

Đặt mua

GÓI DC5

Cước TB: 5.000đ
 • LL/tháng: 1GB
 • Cước vượt LL: 9.76đ/50KB

GÓI D10

Cước TB: 10.000đ
 • LL/tháng: 3GB
 • Cước vượt LL: 9.76đ/50KB

GÓI D15

Cước TB: 15.000đ
 • LL/tháng: 5GB
 • Cước vượt LL: 9.76đ/50KB

GÓI DC10

Cước TB: 10.000đ
 • LL/tháng: 50MB
 • Cước vượt LL: 9.76đ/50KB

GÓI DC30

Cước TB: 30.000đ
 • LL/tháng: 200MB
 • Cước vượt LL: 9.76đ/50KB

GÓI DC50

Cước TB: 15.000đ
 • LL/tháng: 450MB
 • Cước vượt LL: 9.76đ/50KB

GÓI DC70

Cước TB: 70.000đ
 • LL/tháng: 600MB
 • Cước vượt LL: 0đ

GÓI DC120

Cước TB: 120.000đ
 • LL/tháng: 1.5GB
 • Cước vượt LL: 0đ

GÓI DC200

Cước TB: 200.000đ
 • LL/tháng: 3GB
 • Cước vượt LL: 0đ

GÓI D30

Cước TB: 30.000đ
 • LL/tháng: 2.5GB
 • Cước vượt LL: 9.76đ/50KB

GÓI KM50

Cước TB: 50.000đ
 • LL/tháng: 3.5GB
 • Cước vượt LL: 0đ

GÓI D50

Cước TB: 50.000đ
 • LL/tháng: 3GB
 • Cước vượt LL: 0đ

GÓI D70

Cước TB: 70.000đ
 • LL/tháng: 7GB
 • Cước vượt LL: 0đ

GÓI D90

Cước TB: 90.000đ
 • LL/tháng: 10GB
 • Cước vượt LL: 0đ

GÓI D120

Cước TB: 120.000đ
 • LL/tháng: 12GB
 • Cước vượt LL: 0đ

GÓI D200

Cước TB: 200.000đ
 • LL/tháng: 20GB
 • Cước vượt LL: 0đ

GÓI DC300

Cước TB: 300.000đ
 • LL/tháng: 4GB
 • Cước vượt LL: 128/128Kbps

GÓI DC30

Cước TB: 150.000đ
 • LL/tháng: 2.5GB
 • Cước vượt LL: 128/128Kbps

GÓI DC50

Cước TB: 250.000đ
 • LL/tháng: 3.5GB
 • Cước vượt LL: 128/128Kbps

GÓI DC70

Cước TB: 350.000đ
 • LL/tháng: 7GB
 • Cước vượt LL: 128/128Kbps

GÓI DC120

Cước TB: 450.000đ
 • LL/tháng: 10GB
 • Cước vượt LL: 128/128Kbps

GÓI DC200

Cước TB: 600.000đ
 • LL/tháng: 12GB
 • Cước vượt LL: 128/128Kbps

GÓI DC500

Cước TB: 500.000đ
 • LL/tháng: 5GB
 • Cước vượt LL: 128/128Kbps

GÓI D500

Cước TB: 500.000đ
 • LL/tháng: 4GB
 • Cước vượt LL: 256/256Kbps

GÓI D900

Cước TB: 900.000đ
 • LL/tháng: 7GB
 • Cước vượt LL: 256/256Kbps

GÓI D90

Cước TB: 90.000đ
 • LL/tháng: 10GB
 • Chặn thoại
Đặt mua

GÓI D120

Cước TB: 120.000đ
 • LL/tháng: 12GB
 • Chặn thoại

GÓI Dmax200DC

Cước TB: 200.000đ
 • LL/tháng: 3GB
 • Có thoại, SMS

GÓI Dcom100

Cước TB: 120.000đ
 • LL/tháng: 1.5GB
 • Có thoại, SMS

GÓI Dmax150

Cước TB: 150.000đ
 • LL/tháng: 3GB
 • Có thoại, SMS

GÓI D30TS

Cước TB: 30.000đ
 • LL/tháng: 2.5GB
 • Chặn thoại, SMS: Chặn đi, mở đến

GÓI D50TS

Cước TB: 3.5GB
 • LL/tháng: 1.5GB
 • Chặn thoại; SMS: Chặn đi, mở đến

GÓI D70TS

Cước TB: 70.000đ
 • LL/tháng: 7GB
 • Chặn thoại, chặn SMS
Scroll to Top
Nhắn Zalo
Nhắn Zalo
Nhận ưu đãi
08 6868 1600