Dịch vụ rà soát và gỡ bỏ mã độc

MALWARE CLEANUP

Dịch vụ Rà soát và Gỡ bỏ mã độc của Công ty An ninh mạng Viettel là dịch vụ giúp các tổ chức, doanh nghiệp làm sạch các máy chủ, máy trạm từ phần mềm độc hại, các cuộc tấn công có chủ đích

03_malware_cleanup_new_35a4baab42fc4bf3a654d98749a03031_master-min

DỊCH VỤ RÀ SOÁT, GỠ BỎ MÃ ĐỘC

Dịch vụ bao gồm 2 thành phần chính: Rà soát, gỡ bỏ phần mềm độc hại (mã độc thông thường, mã độc tấn công có chủ đích (APT), rootkit, mã độc mức firmware) và Theo dõi, phân tích hệ thống và đưa ra khuyến nghị cho khách hàng

Quá trình gỡ bỏ mã độc được thực hiện sử dụng các công cụ được xây dựng chủ yếu bởi Công ty An ninh mạng Viettel và một số công cụ sẵn có của Microsoft hoặc cộng đồng nguồn mở. Các công việc dọn dẹp (kiểm tra, gỡ bỏ phần mềm độc hại, đăng nhập truy xuất) hoàn toàn phù hợp với quá trình chuẩn, mà không làm gián đoạn hệ thống

QUY TRÌNH THỰC HIỆN rà soát và gỡ bỏ mã độc

BƯỚC 1

Gửi yêu cầu thực hiện dịch vụ và tiếp nhận yêu cầu

BƯỚC 2

Lên kế hoạch thực hiện và khảo sát

BƯỚC 3

Giám sát các bất thường trên vùng mạng yêu cầu

BƯỚC 4

Cô lập, rà soát cho các hệ thống quan trọng

BƯỚC 5

Rà soát, phát hiện các đối tượng nhiễm mã độc

BƯỚC 6

Thực hiện quá trình gỡ bỏ mã độc

BƯỚC 7

Xác nhận lại trạng thái của hệ thống

BƯỚC 8

Xây dựng báo cáo, hồ sơ kết quả thực hiện

Bảng giá Dịch vụ MALWARE CLEANUP

    Scroll to Top
    Nhắn Zalo
    Nhắn Zalo
    Nhận ưu đãi
    08 6868 1600