m2m-1-min

Dịch vụ M2M VIETTEL

Dịch vụ data M2M Viettel: Là dịch vụ trong đó khách hàng sử dụng sim data Viettel để truyền tải dữ liệu về máy chủ, trung tâm dữ liệu phục vụ vận hành, quản lý và khai thác.

Lợi ích của M2M viettel

Vùng phủ sóng rộng đáp ứng cho các thiết bị di chuyển, lắp đặt ở vùng sâu vùng xa 

Truy cập mạng với lưu lượng và tốc độ theo yêu cầu của thiết bị, nhu cầu của Doanh nghiệp. 

Đáp ứng định tuyến truy cập các đích, truy cập mạng nội bộ tùy theo yêu cầu của Doanh nghiệp 

Scroll to Top
Nhắn Zalo
Nhắn Zalo
Nhận ưu đãi
08 6868 1600