Giải pháp

Hệ thống ghi biên bản họp tự động VIETTEL VOICE MEETING NOTE

Là hệ thống ứng dụng CNTT nhằm xử lý hiệu quả các công tác: Thu âm, xử lý trực tiếp chuyển đổi dữ liệu giọng nói trong phòng họp thành dạng văn bản; quy hoạch, thống kê, phân loại biên bản cuộc họp của đơn vị một cách hệ thống, đầy đủ và thuận tiện; khai thác, trao đổi thông tin biên bản họp với các thành viên trong đơn vị

Kết cấu hệ thống giải pháp VIETTEL VOICE MEETING NOTE

he-thong-ghi-bien-ban-hop-tu-dong

Thế mạnh nổi bật của giải pháp VIETTEL VOICE MEETING NOTE

Độ chính xác cao

Tỷ lệ nhận diện chính xác tới > 90% cho cuộc họp trong điều kiện thông thường

Đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu

Dữ liệu được phân quyền chặt chẽ, được gán watermark tên đơn vị và nhân viên

Tiết kiệm thời gian, chí phí

Tiết kiệm nguồn lực ghi chép nội dung và chi phí lưu trữ, in ấn, rút ngắn thời gian xử lý

Khả năng nhận giọng

Tách giọng: Nhận diện giọng đa vùng miền, địa phương

Hỗ trợ nghiệp vụ

Tách câu, viết hoa danh từ riêng, hiển thị đúng dạng số, ngày tháng.

Giải pháp toàn diện

Đóng gói và triển khai thuận tiện. Xử lý đồng thời tại nhiều địa điểm cùng lúc

Ứng dụng thực tế của giải pháp VIETTEL VOICE MEETING NOTE

ung-dung-he-thong-ghi-bien-ban-hop-tu-dong

Bảng giá giải pháp VIETTEL VOICE MEETING NOTE

    Scroll to Top
    Nhắn Zalo
    Nhắn Zalo
    Nhận ưu đãi
    08 6868 1600