Chứng thực chữ ký số - Những điều cần biết về tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Lê Quang Vũ Tác giả Lê Quang Vũ 30/06/2023 16 phút đọc

Hiện nay, chữ ký số được sử dụng phổ biến và rộng rãi, là một công cụ không thể thiếu trong hoạt động ký số, ký hóa đơn của doanh nghiệp để đảm bảo tính xác thực của dữ liệu trong môi trường điện tử. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động cũng như tìm hiểu một số thông tin liên quan, “chứng thực chữ ký số” là một cụm từ được nhiều người quan tâm và thắc mắc. Hãy xem chúng tôi giải đáp khái niệm dịch vụ này gồm những gì và các điều kiện hoạt động của đơn vị cung cấp sản phẩm này trong bài viết dưới đây nhé!

Điều kiện chứng thực chữ ký số dành cho các đơn vị 

Chứng thực chữ ký số là một loại hình dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thư số cung cấp cho đơn vị đã đăng ký chữ ký số với mục đích xác thực đơn vị là người đã ký số thành công trên thông điệp dữ liệu.

Đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử cho cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng chữ ký số để xác thực trong các hoạt động công cộng. Theo đó, hoạt động chứng thực chữ ký điện tử công cộng là hoạt động kinh doanh tuân thủ theo các điều kiện của Pháp luật.

Dịch vụ chứng thực điện tử gồm:

 • Tạo hoặc hỗ trợ cặp khóa, bao gồm cả khóa bí mật và khóa công khai cho đơn vị đăng ký sử dụng
 • Cấp, gia hạn, thay đổi cặp khóa cho thuê bao
 • Đối với chứng thư số của đơn vị đăng ký có thể tạm dừng, phục hồi và thu hồi
 • Cơ sở dữ liệu về chứng thư số đảm bảo luôn được duy trì trực tuyến 
 • Cung cấp các thông tin cần thiết để chứng thực thuê bao đã sử dụng chữ ký số để ký số trên thông điệp dữ liệu

>> Tham khảo thêm tác dụng chữ ký số dành cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Căn cứ theo điều 11, Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử đơn vị doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân sử dụng chữ ký số công cộng như sau:

Đối với trường hợp được phép cung cấp dịch vụ chứng thực số khi đơn vị đăng ký dịch vụ đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, tổ chức cung cấp dịch vụ này phải có giấy phép cung cấp dịch vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. (Theo đó, thời hạn giấy phép có hiệu lực 10 năm căn cứ điều 12 của nghị định này)

Thứ hai, các đơn vị này phải có chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký quốc gia cấp. Trong đó:

 • Thời hạn chứng thư số được cấp cho đơn vị này là 05 năm căn cứ theo điều 19 nghị định này. 
 • Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của một cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận người ký chữ ký số là cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng cách sử dụng khóa bí mật tương ứng (Theo khoản 7 điều 3 Nghị định này)

Như vậy, để đơn vị chứng thực chữ ký số được hoạt động thì cần đáp ứng về giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký và có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký quốc gia cấp.

Để đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực CKS được cấp phép hoạt động thì đơn vị này cần đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện cấp phép theo điều 13 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định.

“Thứ nhất, chủ thể cung cấp dịch vụ này là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam.

Thứ hai, tài chính của đơn vị cung cấp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Đon vị Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam không dưới 05 (năm) tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do lỗi của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký công cộng và thanh toán chi phí tiếp nhận và duy trì cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy phép;
 • Nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số đầy đủ (trong trường hợp cấp lại giấy phép).

Thứ ba, điều kiện về nhân sự: Doanh nghiệp đáp ứng về các điều kiện nhân sự thiết yếu dưới đây:

 • Doanh nghiệp phải có nhân sự chịu trách nhiệm: Quản trị hệ thống, vận hành hệ thống và cấp chứng thư số, bảo đảm an toàn thông tin của hệ thống.
 • Nhân sự quy định tại điểm a khoản này phải có bằng đại học trở lên, chuyên ngành an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông.

Thứ tư, điều kiện về kỹ thuật. Đây là điều kiện quan trọng nhất đối với đơn vị chứng thực chữ ký cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp, đây là thước đo cho mức độ an toàn của phần mềm mà còn là tiêu chí để người dùng lựa chọn nhà cung cấp tin cậy, chất lượng cao về chuyên môn. Như vậy, đơn vị chứng thực chữ ký số cần bảo đảm các yêu cầu về điều kiện kỹ thuật theo khoản 4 điều 13 Nghị định này quy định:

 1. a) Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Lưu trữ đầy đủ, chính xác và cập nhật thông tin của thuê bao phục vụ việc cấp chứng thư số trong suốt thời gian chứng thư số có hiệu lực;

+ Lưu trữ đầy đủ, chính xác, cập nhật danh sách các chứng thư số có hiệu lực, đang tạm dừng và đã hết hiệu lực và cho phép và hướng dẫn người sử dụng Internet truy nhập trực tuyến 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần;

+ Đảm bảo tạo cặp khóa chỉ cho phép mỗi cặp khóa được tạo ra ngẫu nhiên và đúng một lần duy nhất; có tính năng đảm bảo khóa bí mật không bị phát hiện khi có khóa công khai tương ứng;

+ Có tính năng cảnh báo, ngăn chặn và phát hiện truy nhập bất hợp pháp trên môi trường mạng;

+ Được thiết kế theo xu hướng giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc trực tiếp với môi trường Internet;

 1. b) Có phương án kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống thông tin và các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử đang có hiệu lực.
 2. c) Có các phương án kiểm soát sự ra vào trụ sở, quyền truy nhập hệ thống, quyền ra vào nơi đặt thiết bị phục vụ việc cung cấp dịch vụ.
 3. d) Có các phương án dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra.

đ) Có phương án cung cấp trực tuyến thông tin thuê bao cho Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia, phục vụ công tác quản lý nhà nước về chứng thực dịch vụ chữ ký số.

 1. e) Toàn bộ hệ thống thiết bị sử dụng để cung cấp dịch vụ đặt tại Việt Nam.
 2. g) Có trụ sở, nơi đặt máy móc, thiết bị phù hợp với yêu cầu của pháp luật về phòng, chống cháy, nổ; có khả năng chống chịu lũ, lụt, động đất, nhiễu điện từ, sự xâm nhập bất hợp pháp của con người.
 3. h) Có quy chế chứng thực theo mẫu quy định tại quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ quốc gia.”

Như vậy, để doanh nghiệp là đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực ký số được cấp phép với thời hạn 10 năm thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện trên.

Hiện nay, trên thị trường ngày càng nhiều đơn vị tham gia kinh doanh chữ ký số, đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cho thị trường bị bão hoà, điều này gây khó khăn khi người dùng tiếp cận tìm kiếm đơn vị cung cấp tốt nhất. Dưới đây là top những nhà cung cấp uy tín nhất trên thị trường chữ ký số.

Top dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng uy tín trên thị trường hiện nay

Hiện nay trên thị trường có gần hơn 30 đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tạo ra nhiều sự lựa chọn đa dạng hơn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, một vài doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định mua của đơn vị nào. Có thể kể đến 4 tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký uy tín trên thị trường hiện nay như:

 • Công ty Cổ phần MISA (MISA-CA)
 • Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel (VIETTEL-CA)
 • Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT-CA)
 • Công ty cổ phần BKAV (BKAV-CA)

Tóm lại, chứng thực chữ ký số là loại hình dịch vụ do đơn vị chứng thực dịch vụ chữ ký số công cộng cung cấp cho thuê bao với điều kiện đơn vị chữ ký số công cộng đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động và điều kiện cấp phép cần thiết. 

Qua bài viết trên, doanh nghiệp cần có những kiến thức cần thiết cho dịch vụ chứng thư số. Nếu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần tư vấn về gói chữ ký số Viettel hãy liên hệ ngay Zalo hoặc Hotline 08 6868 1600 để biết thêm thông tin chi tiết.

Lê Quang Vũ
Tác giả Lê Quang Vũ Account Manager

Vũ bắt đầu làm việc tại Viettel 10/09/2014 cho đến nay, là một người Viettel, Vũ rất hân hạnh được trở thành người đồng hành đáng tin cậy, hỗ trợ các khách hàng của Viettel, hình thành lên giá trị tổng thể vượt trội để làm cho khách hàng hài lòng, yêu mến và gắn bó hơn với các giải pháp doanh nghệp của Viettel.

Bài viết trước Nhà cung cấp chữ ký số nào tốt - Nên mua chữ ký số của nhà cung cấp nào

Nhà cung cấp chữ ký số nào tốt - Nên mua chữ ký số của nhà cung cấp nào

Bài viết tiếp theo

Cách sử dụng chữ ký số - Hướng dẫn sử dụng chữ ký số

Cách sử dụng chữ ký số - Hướng dẫn sử dụng chữ ký số
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo

Liên hệ nhân viên