Giải pháp HỆ THỐNG GHI BIÊN BẢN HỌP TỰ ĐỘNG VIETTEL VOICE MEETING NOTE

Là hệ thống ứng dụng CNTT nhằm xử lý hiệu quả các công tác: Thu âm, xử lý trực tiếp chuyển đổi dữ liệu giọng nói trong phòng họp thành dạng văn bản; quy hoạch, thống kê, phân loại biên bản cuộc họp của đơn vị một cách hệ thống, đầy đủ và thuận tiện; khai thác, trao đổi thông tin biên bản họp với các thành viên trong đơn vị

Đăng ký

KẾT CẤU HỆ THỐNG GIẢI PHÁP VIETTEL VOICE MEETING NOTE

 

THẾ MẠNH NỔI BẬT CỦA GIẢI PHÁP VIETTEL VOICE MEETING NOTE

man-0

Độ chính xác cao

Tỷ lệ nhận diện chính xác tới > 90% cho cuộc họp trong điều kiện thông thường
trung-ke-2

Đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu

Đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu
dms-one-2

Tiết kiệm thời gian, chí phí

Tiết kiệm nguồn lực ghi chép nội dung và chi phí lưu trữ, in ấn, rút ngắn thời gian xử lý
cap-quang-ftth-4

Khả năng nhận giọng

Tách giọng: Nhận diện giọng đa vùng miền, địa phương
leased-line-internet-5

Hỗ trợ nghiệp vụ

Tách câu, viết hoa danh từ riêng, hiển thị đúng dạng số, ngày tháng.
leased-line-internet-1

Giải pháp toàn diện

Đóng gói và triển khai thuận tiện. Xử lý đồng thời tại nhiều địa điểm cùng lúc

ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA GIẢI PHÁP VIETTEL VOICE MEETING NOTE

 

Liên hệ nhân viên tư vấn

Tiêu đề là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Họ và Tên là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Địa chỉ Email là bắt buộc!

Điện thoại là bắt buộc!

Điện thoại không đúng định dạng!

Nội dung là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 500

Thông báo

Liên hệ nhân viên