Dịch vụ THIẾT KẾ HẠ TẦNG VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VIETTEL ANALYTICS

Viettel Analytics là dịch vụ tư vấn chiến lược và triển khai các giải pháp về thiết kế hạ tầng, phân tích dữ liệu, giúp Doanh nghiệp khai thác sức mạnh của dữ liệu để đưa ra các quyết định thông minh, tăng hiệu quả kinh doanh và thấu hiểu hành vi khách hàng

Đăng ký
NHỮNG VẤN ĐỀ GẶP PHẢI

NHỮNG VẤN ĐỀ GẶP PHẢI

Vấn đề

 • Thiếu bức tranh về tình hình kinh doanh
 • Hoạt động điều hành kém
 • Không hiểu chân dung khách hàng

Nguyên nhân

 • Dữ liệu không chính xác & đầy đủ
 • Không được cập nhật kịp thời
 • Không logic & đúng định dạng
 • Không được lưu trữ tập trung
 • Thiếu kinh nghiệm triển khai các bài toán phân tích
 • Thiếu nhân sự có chuyên môn phân tích
 • Thiếu dữ liệu về Khách hàng
GIẢI PHÁP VIETTEL ANALYTICS

GIẢI PHÁP VIETTEL ANALYTICS

Viettel giúp Doanh nghiệp từ việc tư vấn, thiết kế & triển khai hạ tầng dữ liệu cho đến việc thực hiện các bài toán phân tích dữ liệu

Dịch vụ tư vấn, thiết kế và triển khai hạ tầng dữ liệu

 • Đánh giá hiện trạng dữ liệu (về chất lượng, khả năng sử dụng, mức độ trưởng thành về mặt công nghệ, tổ chức và quản trị dữ liệu)
 • Thiết kế và triển khai các công nghệ, hạ tầng cần thiết để xây dựng hạ tầng dữ liệu (Data lake/Data warehouse)

Dịch vụ triển khai bài toán phân tích dữ liệu

Dựa theo mục tiêu kinh doanh của Doanh nghiệp để tìm kiếm và triển khai bài toán phân tích.
Các bước:

 • Bước 1: Xác định mục tiêu kinh doanh
 • Bước 2: Lập lộ trình phân tích
 • Bước 3: Xây dựng, kiểm thử & tối ưu hóa mô hình
 • Bước 4: Đồ thị hóa dữ liệu và BI
 • Bước 5: Triển khai thí điểm
 • Bước 6: Triển khai diện rộng

GIÁ TRỊ MANG LẠI CỦA DỊCH VỤ VIETTEL ANALYTICS

man-0

Mang đến góc nhìn về tình hình kinh doanh

Đưa ra các báo cáo / Dashboard tự động & kịp thời Phân tích & dự báo kết quả kinh doanh Phân tích lưu lượng khách hàng Phân tích để tối ưu vị trí cửa hàng / quầy hàng
trung-ke-2

Tối ưu hoạt động điều hành

Đưa ra chiến lược giá, sản phẩm Theo dõi KPI nhân viên, điểm bán Giám sát tài sản Dự báo hỏng hóc, bảo dưỡng, bảo hành
dms-one-2

Hiểu chân dung Khách hàng

Phân loại khách hàng Up-sale Cross-sale Giữ chân khách hàng có nguy cơ rời mạng
cap-quang-ftth-4

Năng lực của Viettel

Viettel có thế mạnh đặc biệt trong việc có thể may đo, cung cấp những giải pháp riêng biệt theo nhu cầu của Khách hàng Kinh nghiệm triển khai hệ thống Data Lake cho nhiều thị trường cả trong nước & quốc tế, hàng chục hệ thống số liệu vệ tinh (GBOC, Ahoc, vBI, Campaign, Billing, ..), triển khai đa dạng các bài toán về Phân tích dữ liệu

Liên hệ nhân viên tư vấn

Tiêu đề là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Họ và Tên là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Địa chỉ Email là bắt buộc!

Điện thoại là bắt buộc!

Điện thoại không đúng định dạng!

Nội dung là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 500

Thông báo

Liên hệ nhân viên