Dịch vụ VIETTEL NETWORK ACCESS CONTROL VCS – NAC

NAC là giải pháp quản lý và kiểm soát truy cập cho các thiết bị trong mạng văn phòng. Giải pháp cung cấp tầm nhìn bao quát và các công cụ để kiểm soát thiết bị và chính sách trong mạng.Hệ thống NAC theo dõi các thiết bị, dữ liệu mạng theo thời gian thực và kiểm soát truy cập truy cập trái phép hoặc các thiết bị không đảm bảo các chính sách an toàn thông tin (ATTT)

Đăng ký
TÍNH NĂNG CỦA DỊCH VỤ VIETTEL NETWORK ACCESS CONTROL VCS – NAC

TÍNH NĂNG CỦA DỊCH VỤ VIETTEL NETWORK ACCESS CONTROL VCS – NAC

  • Xác định cài đặt đầy đủ các thành phần bảo vệ và các hệ thống quản lý tập trung
  • Hỗ trợ xác thực 802.1x
  • Hoạt động theo mô hình out-of-band không can thiệp trực tiếp vào mô hình mạng
  • Giao diện quản trị thân thiện, tối ưu

ƯU ĐIỂM CỦA DỊCH VỤ VIETTEL NETWORK ACCESS CONTROL VCS – NAC

man-0

Phát hiện và quản lý các thiết bị trong mạng
trung-ke-2

Xác thực cài đặt các thành phần bảo vệ, xác thức 802.1X
dms-one-2

Quản lý luật truy cập và các chính sách truy cập
cap-quang-ftth-4

Thu thập thông tin, trạng thái và ghi log truy cập
leased-line-internet-5

Dễ dàng triển khai, mở rộng với mô hình out-of-band
leased-line-internet-1

Hỗ trợ 24/7, giúp các doanh nghiệp vận hành hệ thống liên tục

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP VIETTEL NETWORK ACCESS CONTROL VCS – NAC

 

Liên hệ nhân viên tư vấn

Tiêu đề là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Họ và Tên là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Địa chỉ Email là bắt buộc!

Điện thoại là bắt buộc!

Điện thoại không đúng định dạng!

Nội dung là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 500

Thông báo

Liên hệ nhân viên