Dịch vụ VIETTEL WEB SECURITY GATEWAY

Viettel Web Security Gateway là giải pháp bảo vệ truy cập web an toàn cho người dùng. Giải pháp chính là lời giải cho bài toán kiểm soát việc truy cập ứng dụng web của người dùng theo các chính sách tập trung, đồng thời, ngăn chặn mã độc lây lan vào hệ thống nội bộ bằng việc chặn các kết nối tới các trang web lừa đảo (phising website) hay các kết nối đến máy chủ điều khiển mã độc (C&C).

Đăng ký

KIỂM SOÁT TRUY CẬP ỨNG DỤNG WEB

Giải pháp Viettel Web Security Gateway sẽ thực hiện phân tích sâu các giao thức và hoạt động của các ứng dụng web phổ biến của Facebook, Microsoft, Google, … để tiến hành chặn lọc các thao tác đến ứng dụng như upload, download, … hoặc chặn hoàn toàn truy cập đến ứng dụng đó.

Ngoài ra, giải pháp cũng hỗ trợ thiết lập các chính sách truy cập linh hoạt theo nhiều tiêu chí khác nhau như: người dùng, nhóm người dùng, IP, thời gian truy cập, … để đảm bảo phù hợp với nhu cầu đa dạng của từng đối tượng người dùng.

PHÁT HIỆN VÀ NGĂN CHẶN KẾT NỐI ĐỘC HẠI

Sử dụng phương pháp lọc URL, Viettel Web Security Gateway có khả năng lọc các truy cập người dùng căn cứ trên cơ sở dữ liệu về các URL độc hại, được cập nhật liên tục nhằm phát hiện và ngăn chặn các kết nối tới các trang web lừa đảo (phising website) hay các kết nối C&C.

Bên cạnh đó, giải pháp Viettel Web Security Gateway còn có thể kết hợp với phương pháp phân tích mã độc động trên nền tảng Hypervisor để triệt để phát hiện và ngăn chặn các loại mã độc thông thường và mã độc APT.

HỖ TRỢ GIẢI MÃ KẾT NỐI SSL

Khi cài đặt certificate, giải pháp Viettel Web Security Gateway có khả năng giải mã dữ liệu SSL để phân tích các truy vấn đã được mã hóa.

XÁC THỰC, ĐỊNH DANH VÀ PHÂN QUYỀN

Giải pháp có khả năng tích hợp xác thực với các hệ thống AD, LDAP để định danh và phân quyền truy cập theo người dùng hoặc nhóm người dùng. Ngoài ra, giải pháp cũng hỗ trợ phân quyền cấu hình chính sách cho các đơn vị trực thuộc tổ chức theo địa chỉ IP hoặc dải IP.

CHỐNG THẤT THOÁT DỮ LIỆU

Viettel Web Security Gateway có tính năng định nghĩa các loại dữ liệu quan trọng, nhạy cảm và tạo các luật, chính sách dựa trên từ khóa, regex, MD5, SHA1, … để ngăn chặn việc upload những dữ liệu nhạy cảm này ra bên ngoài.

ƯU ĐIỂM CỦA DỊCH VỤ VIETTEL WEB SECURITY GATEWAY

man-0

Áp dụng công nghệ Hypervisor để triệt để phát hiện, phân tích và ngăn chặn mã độc từ các trang web
trung-ke-2

Quản lý tập trung, Kiến trúc triển khai mềm dẻo, dễ dàng mở rộng theo quy mô của hệ thống
dms-one-2

Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh ng
cap-quang-ftth-4

Giải mã được các kết nối SSL
leased-line-internet-5

Giao diện quản trị thân thiện
leased-line-internet-1

Giám sát trong thời gian thực
MÔ HÌNH TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP VIETTEL WEB SECURITY GATEWAY

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP VIETTEL WEB SECURITY GATEWAY

Giải pháp Viettel Web Security Gateway bao gồm:

  • Thành phần Gateway: Là thành phần được cài đặt trên máy chủ độc lập, đóng vai trò web proxy (Explicit/Transparent), có chức năng phân tích các traffic ra/vào Internet để tiến hành ngăn chặn mã độc và kiểm soát việc truy cập Internet của người dùng.
  • Thành phần quét sâu: Quét các file đính kèm, URL nhằm phát hiện mã độc
  • Thành phần Web Portal: Là thành phần mà người quản trị sử dụng để theo dõi, giám sát và cấu hình hoạt động hệ thống

Liên hệ nhân viên tư vấn

Tiêu đề là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Họ và Tên là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Địa chỉ Email là bắt buộc!

Điện thoại là bắt buộc!

Điện thoại không đúng định dạng!

Nội dung là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 500

Thông báo

Liên hệ nhân viên