Dịch vụ SIM DCOM VIETTEL

Dịch vụ SIM DCOM VIETTEL

Dịch vụ Dcom Viettel: Là dịch vụ truy cập internet có tính cơ động với tốc độ cao.

Đăng ký

ĐẶC ĐIỂM CỦA SIM DCOM VIETTEL

man-0

Trang bị cho kênh bán hàng, kênh phân phối truy cập vào hệ thống quản lý bán hàng của doanh nghiệp.
trung-ke-2

Trang bị cho cán bộ nhân viên truy cập mạng trong trường hợp cần lưu động hoặc không có hạ tầng mạng cố định.
dms-one-2

Sử dụng để phát wifi cho cán bộ nhân viên, cho khách hàng sử dụng, cho xe khách,...

ĐẶC ĐIỂM CỦA SIM DCOM VIETTELLỢI ÍCH CỦA SIM DCOM

man-0

Có vùng phủ sóng rộng nhất đáp ứng đặc thù di chuyển của cán bộ nhân viên
trung-ke-2

Đáp ứng định tuyến truy cập theo các đích, truy cập mạng nội bộ tùy theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
dms-one-2

Sử dụng tốc độ mạng cao. Tăng hiệu quả bán hàng, tối ưu chi phí cho doanh nghiệp

Liên hệ nhân viên tư vấn

Tiêu đề là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Họ và Tên là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 120

Địa chỉ Email là bắt buộc!

Điện thoại là bắt buộc!

Điện thoại không đúng định dạng!

Nội dung là bắt buộc!

Đội dài tối đa là 500

Thông báo

Liên hệ nhân viên