Dịch vụ

VIETTEL SECURE VIRTUAL PERIMETER VCS – SVP

SVP là giải pháp cho phép người dùng sử dụng các ứng dụng CNTT nội bộ của doanh nghiệp từ ngoài internet trong khi vẫn đảm bảo an toàn thông tin. SVP thực thi giao thức Software-Defined Perimeter (SDP) đóng vai trò như một hàng rào mềm, cô lập các ứng dụng này và cho phép thiết lập các chính sách truy cập linh hoạt

06_datasheet_svp_vi_9bc077a005b447a7b2e023bcd354ed64_master-min

Tính năng của dịch vụ VIETTEL SECURE VIRTUAL PERIMETER VCS – SVP

Bảo mật đường truyền

Kiểm soát truy cập

Đánh giá độ tin cậy

Xác thực đa nhân tố

HTTP Proxy

Bảo vệ dữ liệu

Quản lý chính sách thiết bị

Agent đa nền tảng

Lợi ích của dịch vụ VIETTEL SECURE VIRTUAL PERIMETER VCS – SVP

Có đầy đủ tính năng cần thiết, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong việc kết nối và làm việc từ xa

Quản lý chính sách cho các thiết bị người dùng cuối khi truy cập vào hệ thống Module bảo vệ dữ liệu, chống lộ lọt dữ liệu khi kết nối từ mạng internet

Các thành phần có thể được triển khai độc lập, có thể mở rộng khi cần thiết

Quản lý chính sách truy cập linh hoạt, mềm dẻo

Công nghệ lưu trữ mới. Cơ chế dự phòng tối ưu đảm bảo lưu trữ an toàn

Hỗ trợ 24/7, giúp các doanh nghiệp vận hành hệ thống liên tục

06_datasheet_svp_vi_9dbb820e499146208ae60c2a72e26d2d_master-min

Mô hình triển khai giải pháp

SVP Controller: Là nơi phân quyền truy cập tập trung

SVP Gateway: Có chức năng tạo proxy kết nối từ Agent client đến các máy chủ ứng dụng SVP

Application: Là thành phần client, được cài đặt dưới thiết bị người dùng cuối, có nhiệm vụ tạo proxy kết nối từ các ứng dụng client đến server gateway

Bảng giá Dịch vụ VIETTEL SECURE VIRTUAL PERIMETER VCS – SVP

    Scroll to Top
    Nhắn Zalo
    Nhắn Zalo
    Nhận ưu đãi
    08 6868 1600